HIPPER DAN JE OMA

HIP ALS EEN KAASKNOTS

Carlos


Site Owner
Joined May 14 2009
Actions
General Info

FEMALE
De ghetto JWZ
Friends (17)

Site Memberships

HIPPER DAN JE OMA
Issut Doot? - Ofnie dan?
Prisciiillaaatopiaaa

About Me

hoi, ik ben priscilla
ik ben cool,
ik own deze site
Carlos is mijn bff
Sean Paul wil net als Carlos zijn
maar dat is hij niet...

HAHA

check me uit :cool:

 

 

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

68 Comments

Reply AnnaMoer
3:56 AM on April 26, 2011 
De islam is ontstaan in de 7e eeuw. Volgens moslims ontving Mohammed via de engel Djibriel openbaringen van God, waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren. Voor moslims is de islam dan ook de oorspronkelijke religie zoals geopenbaard aan Abraham, Mozes, Jezus en andere islamitische profeten. Volgens moslims werden voorgaande profeten slechts naar een volk gestuurd, terwijl Mohammed profeet van alle volkeren zou zijn.

De Koran verwijst veelvuldig naar verhalen over personen uit de Bijbel zoals Mozes, Maria en Jezus (steeds "Jezus de zoon van Maria" genoemd). Maar de bijzonderheden die de Koran over deze personen geeft, wijken doorgaans af van wat de Bijbel erover zegt. Zo spreekt de Koran tegen dat Jezus aan een kruis stierf en opstond, en was volgens de Koran niet Izašk de "zoon van de belofte", maar juist IsmaŽl, de stamvader van de Arabieren. Sommige thema's lijken ontleend aan de Talmoed en apocriefen van het Nieuwe Testament.
Reply Sean pauloo
6:03 AM on April 13, 2011 
Ik vereer
Reply Jezus Christus
4:51 AM on April 13, 2011 
Vereer naast mij geen andere goden.
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er in leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
Pleeg geen moord.
Pleeg geen overspel.
Steel niet.
Leg over een ander geen valse getuigenis af.
Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.?
Reply Killick
4:48 PM on April 7, 2011 
You are not the only one. .
Reply Killick
4:39 PM on April 7, 2011 
I thought that was always a requirement?
Reply Killick
4:00 PM on April 7, 2011 
Tell her no lickings until she cleans up her act.
Reply Killick
2:46 PM on April 7, 2011 
Well ain't that a kick in the nuts.
Reply Killick
7:33 PM on April 6, 2011 
She is amazing. o.o
Reply Killick
6:09 PM on April 6, 2011 
You should have blamed Undead for your loss though. .
Reply Killick
6:07 PM on April 6, 2011 
__
Sends thirteen page message to interpol cat.

Happy?
Reply Killick
5:53 PM on April 6, 2011 
I am calling forth Cohen's law! http://rationalwiki.org/wiki/Cohen%27s_Law

Yes, that means I won. :p
Reply Killick
5:43 PM on April 6, 2011 
Ninjas disdain Dutch. They know. Deutsch ist besser.
Reply Killick
4:45 PM on April 6, 2011 
Nin? Hell yes, I am ninja like that. :p
Reply Killick
4:37 PM on April 6, 2011 
I blame undead that you are a dunderhead!
Reply Killick
3:03 PM on April 6, 2011 
Your avatar, dood.
He is man enough for a bread, and yet, he has none.

I call farce on your campaign to have me grow a beard.
Reply nee
2:04 PM on April 6, 2011 
mijn naam is ..., en jij bent een dominee
Reply Killick
1:23 PM on April 6, 2011 
Where's the stubble? Hmm. D:
Reply simon nelson cook
9:44 AM on April 6, 2011 
OMG your so gay
Reply AnnaMoer
1:32 PM on April 5, 2011 
i'm already dead
Reply AnnaMoer
5:09 AM on September 22, 2009 
I LOVE YOU

Recente Videos

199 views - 0 comments
131 views - 0 comments
134 views - 0 comments
140 views - 0 comments